Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
השותפים במיזם

Hartech Technologies

חברה פרטית המתמחה בפיתוח מערכות שליטה, בקרה טקטית, מערכות אימון וסימולציה. החברה מספקת פתרונות מתקדמים בתחום אבטחת חופים, הגנת גבולות ומתקנים, בנוסף לבניית תמונות שמיים, באמצעות כלים לא מאוישים באוויר, יבשה וים, לצד כלים מאוישים נוספים 

img