Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מקדמים את תחבורת המחר

משנים את פני התחבורה בישראל באמצעות יצירת קשת פתרונות מתקדמים כחלופה לשימוש ברכב פרטי

משנים סדרי תחבורה

דמיינו עולם בו אפשר להתנייד בקלות ובמהירות, כמעט ללא צורך ברכב הפרטי. אנחנו כאן כדי להפוך את החלום למציאות, באמצעות קידום תחבורה ציבורית יעילה, תחבורה שיתופית נוחה, רשת שבילי אופניים רציפה ועוד מגוון פתרונות מתקדמים שייקחו אתכם לכל מקום - בכל דרך שתבחרו.

עוד עלינו
3

מפתחים טכנולוגיה וחדשנות בתחבורה

3

מקדמים תחבורה ירוקה וברת קיימא

3

משנים את פני התחבורה הציבורית

עדכונים נוספים

חסימת כביש 2 לצפון ממחלף רבין עד צומת יקום
25/02/2024

הלילה, יום ראשון, 25.02.2024, החל מהשעה 23:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסם כביש 2 לצפון ממחלף רבין עד צומת יקום.

קראו עוד

חסימת כביש 2 לצפון ממחלף רבין עד צומת יקום

הלילה, יום ראשון, 25.02.2024, החל מהשעה 23:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסם כביש 2 לצפון ממחלף רבין עד צומת יקום.

חסימת רמפות הכניסה והיציאה ממחלף יקום לכביש 2 לצפון
25/02/2024

הלילה, יום ראשון 25/02/24, החל משעה 01:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה ממחלף יקום לכביש 2 לצפון.

קראו עוד

חסימת רמפות הכניסה והיציאה ממחלף יקום לכביש 2 לצפון

הלילה, יום ראשון 25/02/24, החל משעה 01:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסמו רמפות הכניסה והיציאה ממחלף יקום לכביש 2 לצפון.

חסימת רמפת היציאה למחלף חולון מאיילון דרום
26/02/2024

הלילה, יום שני, 26.02.2024, החל מהשעה 01:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף חולון מאיילון דרום.

קראו עוד

חסימת רמפת היציאה למחלף חולון מאיילון דרום

הלילה, יום שני, 26.02.2024, החל מהשעה 01:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה למחלף חולון מאיילון דרום.

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף קק"ל
26/02/2024

הלילה, יום שני, 26.02.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף קק"ל.

קראו עוד

חסימת רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף קק"ל

הלילה, יום שני, 26.02.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת היציאה מאיילון צפון למחלף קק"ל.

עוד עדכונים