Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מקדמים את תחבורת המחר

משנים את פני התחבורה בישראל באמצעות יצירת קשת פתרונות מתקדמים כחלופה לשימוש ברכב פרטי

משנים סדרי תחבורה

דמיינו עולם בו אפשר להתנייד בקלות ובמהירות, כמעט ללא צורך ברכב הפרטי. אנחנו כאן כדי להפוך את החלום למציאות, באמצעות קידום תחבורה ציבורית יעילה, תחבורה שיתופית נוחה, רשת שבילי אופניים רציפה ועוד מגוון פתרונות מתקדמים שייקחו אתכם לכל מקום - בכל דרך שתבחרו.

עוד עלינו
3

מפתחים טכנולוגיה וחדשנות בתחבורה

3

מקדמים תחבורה ירוקה וברת קיימא

3

משנים את פני התחבורה הציבורית

עדכונים נוספים

חסימת רמפת הכניסה ממחלף קק"ל לאיילון צפון
15/05/2024

הלילה, יום רביעי, 15.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קק"ל לאיילון צפון.

קראו עוד

חסימת רמפת הכניסה ממחלף קק"ל לאיילון צפון

הלילה, יום רביעי, 15.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף קק"ל לאיילון צפון.

חסימת איילון דרום ממחלף ההלכה עד מחלף השלום
22/05/2024

הלילה, יום רביעי, 22.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסם איילון דרום ממחלף ההלכה עד מחלף השלום.

קראו עוד

חסימת איילון דרום ממחלף ההלכה עד מחלף השלום

הלילה, יום רביעי, 22.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, ייחסם איילון דרום ממחלף ההלכה עד מחלף השלום.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף ההלכה לאיילון דרום
22/05/2024

הלילה, יום רביעי, 22.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף ההלכה לאיילון דרום.

קראו עוד

חסימת רמפת הכניסה ממחלף ההלכה לאיילון דרום

הלילה, יום רביעי, 22.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף ההלכה לאיילון דרום.

חסימת רמפת הכניסה ממחלף ארלוזורוב לאיילון דרום
22/05/2024

הלילה, יום רביעי, 22.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף ארלוזורוב לאיילון דרום. 

קראו עוד

חסימת רמפת הכניסה ממחלף ארלוזורוב לאיילון דרום

הלילה, יום רביעי, 22.05.2024, החל מהשעה 24:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף ארלוזורוב לאיילון דרום. 

לוח אירועים