Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

נתיב לעסקים מתחיל בפארק המדע

בימים אלו מתקיים פיילוט ראשון מסוגו של פרויקט ״נתיב לעסקים״ בפארק המדע ברחובות. במסגרת הפיילוט העובדים נהנים מדרכים חדשות להגיע לעבודה ובחזרה במקום לעמוד בפקקים עם הרכב הפרטי. הפיילוט בהובלתם של הרשויות נס ציונה ורחובות, המעסיקים, חברת נתיבי איילון, משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, שואף לשנות את הדרך בה מעסיקים ועובדים מגיעים אל מוקדי התעסוקה. אנו מאמינים כי נתיב לעסקים הוא הצעד הראשון ביצירת תרבות תחבורה חדשה שתשנה את הדרך בה כולנו מגיעים לעבודה.

תחבורה ציבורית

תחבורה ירוקה

תרבות תחבורה חדשה

מהתקשורת

לעוד כתבות