Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על המקטע

בימים אלו ממש, אנו מחברים גם את הרצליה לרשת נתיבי ההעדפה לתחבורה הציבורית של גוש דן, באמצעות מתן העדפה לתחבורה ציבורית ברחובות מחלף הסירה ובן גוריון. אך העבודה שלנו לא נגמרת שם, אנו גם מציבים תחנות אוטובוס מתקדמות, משפרים את זמינות האוטובוסים ומשדרגים את פני הרחוב. העבודות האלו הם חלק מהמאמצים הבלתי פוסקים שלנו לחבר את הרצליה לכל ערי המטרופולין כך שחוויית הנסיעה בתוך העיר ומחוצה לה, תהיה רציפה, אמינה ומתקדמת.

שדרוג קווי האוטובוס

2.4 ק"מ שבילי אופניים עירוניים

6.6 ק"מ של נתיבי העדפה

שדרוג פני הרחובות

רשויות משתתפות

לחצו על רשות לקבל מידע על הפרוייקט