Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
השותפים במיזם

שינוע מסחרי

משלוחים באמצעות רחפנים מתחילים לתפוס תאוצה ברחבי העולם, אנחנו תמיד עם היד על הדופק ובוחנים את האופציה שלא רחוק היום שלא רק על האדמה ינועו כלי רכב אלא גם השמיים שלנו יהיו מלאים ברחפנים.

אחד האתגרים העיקריים בנושא משלוחים באמצעות רחפנים – זה "המטר האחרון" – איך מעבירים את החבילה לנמען – בלי לסכן אותו, בלי שיגנבו את החבילה – איך מוודאים שהחבילה הגיעה לנמען המסוים? המיזם פיתח ועוסק במגוון פתרונות:

הפתרון הפשוט - לנחות בנקודה שבה רוצים למסור את החבילה. פתרון זה מחייב משטח מפולס גדול מספיק (חמישה מטרים רדיוס), היעדר מכשולים כמו עצים או חוטי חשמל ובעיקר – דרך שתבטיח שאין בני אדם או בעלי חיים שימצאו עליה.

בתחילת דרכו של המיזם זו הייתה הדרך העיקרית והיא חייבה נוכחות אדם מוסמך בנקודת החלוקה.

פתרון הכננת – בשיטה זו, הרחפן מוריד את החבילה אל נקודת החלוקה באמצעות כננת. פתרון זה לא מסכן אנשים על הקרקע מכיוון שאין התקרבות בין מקבל החבילה אל הרחפן. גם כאן יש לא מעט אתגרים ובכללם מניעת מצב שבו גורמים לא רצויים ימשכו את הכבל במטרה להפיל את הרחפן. נושא זה פותח, הודגם ומספר חברות בעולם משתמשות בדרך הזו כדרך המועדפת. 

img

פתרון המחלוק - בפתרון הזה, הרחפן מניח את החבילה על קיוסק מוגבה. יש זרוע רובוטית שקולטת את החבילה, מכניסה אותה לתא דואר ומודיעה ללקוח שהחבילה מחכה לו.  פתרון זה בטיחותי בהרבה – כי אין שום מגע בין הרחפן לבני אדם, הוא מנתק את הצורך של מקבל החבילה להיות במקום מסוים ובזמן מסוים. מצד שני, ככל שהפתרון יהיה נפוץ יותר – יידרש תאום בין המחלוקים השונים כדי לנהל מצבים של מחלוק שכל תאי הדואר שלו התמלאו וכדומה.

ניתוח פוליגון חקור מראש –פוליגון חקור יכול להיות פארק גדול או קטע בחוף הים, וניתן לאפשר חלוקת חבילות לכל מקום באותו שטח חקור מראש –במקרים רבים – אפשר להעמיד בנקודת ההמראה צופה – שרואה את כל הפוליגון בעיניים ויכול לשמש כמטיס/צופה בטיחות.

כל השיטות האלו הודגמו במסגרת המיזם ויש כוונה להמשיך ולפתח אותם בשנים הקרובות.

אם וכאשר השוק יתפתח ויהיה צורך בהטסת אלפי רחפנים בתוך מרחב אווירי מצומצם – אפשר יהיה לפתח גישה מדויקת - תלת ממדית לנקודת החלוקה על בסיס טכנולוגיות לידאר למשל. אנחנו עוקבים אחריו ונרצה להדגים אותו – כשהטכנולוגיה תבשיל ויתברר שאמנם יש צורך כזה.

img img