Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
השותפים במיזם

שינוע אנשים בכלים אוטונומיים

מכוניות מעופפות נשמע לכם כמו חלום רחוק? אז מסתבר שהוא לא כזה רחוק. הניסויים בהטסת בני אדם במוניות אוויריות כבר מתחילים.

"מוניות אוויר" (eVTOL, אביטול / מטור בלשון המקצועית), שוקלות הרבה יותר מרחפן ומכיוון שכך, הן הרבה יותר מסוכנות מההיבט של התרסקות על הקרקע. במקרה של מוניות אוויר שמובילות נוסעים – יש גם סיכון לנוסעים עצמם.

מונית אוויר טיפוסית שוקלת בין חצי טון לחמישה טונות, לעומת רחפן וכטב"ם קטן ששוקלים עד 25 ק"ג משקל מירבי בהמראה.  

 

img

ישראל (והמיזם בתוכה) נשענת על האסדרה (רגולציה אירופאית) וזו מתחלקת בצורה חדה וברורה:

כאשר מדובר בכלי טייס לא מאוישים (שאין בהם טייס וגם אין בהם נוסעים) – יש בישראל את כל הכלים הרגולטוריים הנדרשים למתן היתרים לטיסה והמיזם מפעיל כבר שלושה סוגים של כלים כאלה מאז מאי 2023. השיטה לאישור כלי טייס כאלה נשענת על ניהול סיכונים לפי פרוטוקולים מקצועיים של האיחוד האירופאי.

כדי לאשר הטסת בני אדם – נדרשת רגולציה בשיטה אחרת לגמרי.  ראשית, נדרש שיהיו תקנים טכניים מפורטים למכלול ההיבטים של טיסה – ובכלל זה נושאים כמו עמידות לפגיעת ברקים, עמידות לפגיעת ציפורים, הוכחת יכולת לטוס במקרה של אש בבטריות וכדומה.

אחרי שיש תקינה טכנית, החברה שמעוניינת לקבל רישיון להובלת נוסעים בצורה מסחרית, צריכה לסכם עם הרגולטור "תכנית רישוי" והיא בדרך כלל לוקחת כמה וכמה שנים ועולה בין עשרות למאות מיליוני דולר.

מכיוון שכך, ככל הנראה, נוכל להטיס נוסעים משלמים, בישראל – רק אם וכאשר יהיו כלי טייס שקיבלו "תעודת סוג" מארה"ב (FAA) ו/או מהאיחוד האירופאי (EASA) ונכון ליולי 2023, עדיין אין כלים כאלה. המיזם פועל תחת ההנחה שכן יהיו כלי טייס כאלה לפני מרץ 2025.

בכוונת המיזם, ככל שרשות תעופה אזרחית תאשר – להטיס נסיינים (אנשים שהביעו את הסכמתם להשתתפות בניסוי – על כל הסיכונים המתלווים אליו), כבר במהלך 2023, בהנחה שכל דרישות הבטיחות תתמלאנה – ע"פ דרישות רשות תעופה אזרחית.

img img