Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מבוא כרמל

img

מצפןדרכי הגעה לאתר:

מכביש 70, יציאה ימינה במחלף אלייקים ועליה על כביש 672לכיוון מזרח. מכביש 70 פונים ימינה לכביש הגישה לאזור התעשייה מבוא כרמל (ניתן לרשום בוייז). פניה שמאלה ונסיעה עד לקצה הדרומי של אזור התעשיה בו נמצא מסלול הניסויים.

מצפןגבולות גזרה:

מדרום- מדרכה ומדרון היורד לכיוון שדות חקלאיים.
מצפון- מדרכה וסוללת עפר המתחכים עם כיוון המסלול.
ממזרח – כיכר (הכיכר עצמה נשארת פתוחה במהלך ניסויים).
ממערב- קצה הכביש וסוללת עפר.

מצפןמאפייני האתר:

כביש דו-סטרי חד-נתיבי עם הפרדה פיזית של אי תנועה רציף בין כיווני הנסיעה. לאורך המסלול מובלעות ומקומות חניה בשני צידי הכביש בנוסף לכניסה מהכיכר, קיימת שתי כניסות נוספות מכיוון צפון הכוללות גם פתחים באי התנועה המפריד בין כיוון הנסיעה ומאפשרים ביצוע פניות פרסה.

מצפןמעטפת:

אין שירותים באתר הניסוי.
ללא Wi-Fi – נדרש להביא דונגל סלולרי.
אוכל ושתיה – על בסיס צוות הניסוי (המתחם הקרוב בו ניתן לקנות אוכל נמצא ביקנעם).
באזור התעשייה יש תנועה של רכבי עבודה ומשאיות המגיעות לאתרי הבניה השונים.
תיאום וסגירת האתר תבוצע מול מיכאל רוזיליו (052-4747920).
בסמוך לאתר הניסוי יש מתחם של מנהלת מבוא כרמל ובו מכולה המשמשת לאחסון ציוד.
את הכניסה למתחם בו נמצאת המכולה יש לתאם מול מיכאל רוזיליו.
האתר ללא תאורת רחוב לילית.
אפיון השטח (נספח א'):
האתר באורך של כ-400 מ' וכולל שני נתיבים ברוחב סטנדרטי (3.6 מ')
בין שני הנתיבים קיימת הפרדה של אי תנועה לאורך כל המסלול פרט לצמתים.

מצפןמהירויות

מהירות מרבית – 70 קמ"ש במהלך ניסוי, 50 קמ"ש בנסיעה מנהלתית (כולל בין תרחישים). מיקום עמדת שליטה – עצם היותו אתר בשיפוע, עמדת השליטה תהיה בקצהו המזרחי ובשיא הגובה של האתר, כמתואר בסרטוט שלעיל, עמדה המאפשרת שדה ראיה מרבי לכל האתר.

מצפןמנהלות

התרעה נדרשת-שבוע מראש.