Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על השביל

בימים אלו נסלל שביל אופניים מופרד ובטוח שיקצר לכם את הדרך בין מספר מוקדי עניין חשובים: הכפר הירוק, מכללת אפקה, תחנת סבידור מרכז ואוניברסיטת תל אביב. העבודה לסלילת רשת שבילי אופנידן נמצאת בעיצומה ובעתיד כולנו נוכל ליהנות מרשת שבילי אופניים המחברת בין ערי גוש דן ומאפשרת נסיעה רציפה, בטוחה וירוקה.

3 ערים יחוברו

16 ק"מ

חלקי הפרויקט

שבילים בפרויקט