Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

על השביל

בימים אלו נסלל שביל אופניים מופרד ובטוח שיאפשר לכם לקצר את הדרך בין מספר מוקדי עניין חשובים: פארק אריאל שרון, מכללת אורט סינגלובסקי, שכונת נחלת יהודה בראשון לציון ודרך השלום בתל אביב יפו. העבודה לסלילת רשת שבילי אופנידן נמצאת בעיצומה ובעתיד כולנו נוכל ליהנות מרשת שבילי אופניים המחברת בין ערי גוש דן ומאפשרת רכיבה רציפה, בטוחה וירוקה.

5 ערים יחוברו

14 ק"מ

חלקי הפרויקט

שבילים נוספים בפרויקט

שבילים בפרויקט