Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[388] מנהל/ת אחראי/ת לחטיבת פרויקטים יזמיים

ראשון לציון
משרה מלאה
מהנדסים/הנדסאים

על התפקיד:

 • ניהול הנדסי, קידום וליווי מקצועי של פרויקט נתיבים מהירים
 • הובלת פרויקט הנתיבים המהירים תוך ניהול ומתן ליווי מקצועי למנהלי הפרויקט לעמידה בכל היעדים.
 • זיהוי סיכונים וחסמים בפרויקט לטווח הקרוב והרחוק, כולל יצירת פתרונות לפי הצורך ונקיטת צעדים מעשיים תוך מתן הנחיות למנהלי הפרויקטים השונים.
 • מעורבות לפי הצורך בכל ממשקי הפרויקט למול גורמי פנים וחוץ כגון משטרת ישראל, חברות התשתית, הרשויות המקומיות, רשות תמרור וכדו'.
 • תיאום הפרויקט וצרכיו אל מול מזמיני העבודה ונציגיו (כגון משרד התחבורה וגורמי הבקרה מטעמו).
 • הובלת תהליכי תכנון והליכי פרסום מכרז עד למועד חתימת הסכם.
 • אחריות וליווי מקצועי למנהל הפרויקט בשלבי הביצוע כולל ההתנהלות השוטפת אל מול הקבלנים (עמידה ביעדי איכות, לו"ז, תקציב, בטיחות, בדיקת ואישור חשבונות, הוראות שינוי וכדו')
 • אחריות וליווי מקצועי של כל תהליכי ההתקשרות הנדרשים לצורכי הפרויקט, והתנהלות והתקדמות הפרויקט בהתאם ליעדים, נהלים והנחיות החברה.
 • ניהול צוות רב תחומי של מנהלים, מתכננים ויועצים.

דרישות סף:

 • תואר ראשון בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמאי המוכר ע"י המל"ג.
 • ניסיון של לפחות 3 שנים בניהול פרויקטי בינוי ו/או תשתית.

דרישות המהוות יתרון:

 • תואר שני בהנדסה אזרחית, או תואר באחד המקצועות הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, משפטים, כלכלה, מינהל עסקים.
 • ניסיון בפרויקטים טכנולוגיים או מערכות תקשורת
 • ניסיון בפרויקטי תשתיות גדולים ומורכבים.
 • שליטה בשפה העברית על בוריה וכושר הבעה וכתיבה גבוהים.
 • ניסיון בעבודה בסביבה רבת גורמים וממשקים ובעבודה מאומצת. ראיה מערכתית, הגדלת ראש, לקיחת אחריות ויוזמה.
 • יכולת עמידה בתנאי לחץ ועבודה מול מספר גורמים במקביל.
 • יכולת לייעל ולפשט תהליכים מורכבים, כולל התמודדות עם בירוקרטיה. יחסי אנוש טובים ויכולת לגשר על קונפליקטים הנדסיים או ניהוליים.
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות.
לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר

בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון