Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[357] מנהל/ת תחום בקרה ואינטגרציה לחטיבת מטה הנדסי – החלפה לחל"ד

ראשון לציון
משרה מלאה
ניהול, תפקידי מטה

על התפקיד

 • ניהול ואישור תהליכי בניה ועדכון שכר טרחת מנהלי פרויקטים , מתכננים ומודדים בהתאם לתעריפי נתיבי איילון.
 • ניהול תהליכי ריכוז הנתונים ההנדסים של פרויקטי החברה לצורך גיבושם לכדי תעריף תכנון לתשלום.
 • ניהול תהליכי שינויים הנדסיים בחוזים קבלניים בביצוע בחברה, כולל ניהול וועדת השינויים ההנדסיים בחברה.
 • אחריות על תהליך אחזקת מחירוני נתיבי איילון השונים.
 • קיום מו"מ עם ספקי החברה השונים בנוגע לתעריפי תשלום ושכר טרחה במידת הצורך.
 • ניהול צוות בקרי תעריפים אשר מובילים את חישוב וקביעת שכר הטרחה בחברה לספקים שונים.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות סף

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג במקצועות הנדסה או מדעי החברה (תעשייה וניהול או כלכלה/ חשבונאות/ מנהל עסקים/ עריכת דין.
 • ניסיון של 5 שנים לפחות מתום התואר בלווי פרויקטים הנדסיים, מתוכם לפחות 3 שנים בניהול פרויקטים הנדסים בביצוע ו/או ניתוחי שכ"ט מתכננים ומנהלי פרויקטים בהתאם לתעריפי משהב"ט, א.א.א.י, נת"י, משב"ש וכו'.

דרישות המהוות יתרון

 • תואר שני בתחומים שהופיעו מעלה.
 • ניסיון בניהול צוות, בין היתר במודל היבדרידי.
 • יחסי אנוש מצויינים.
 • כושר הבעה בעל פה ובכתב, יכולת לבצע אינטגרציה.
 • ידע וניסיון טובים בעבודה מול מחשב, בתוכנות ייעודיות של ניהול פרויקטים, בגיליונות עבודה אלקטרונים ומערכת הפריוריטי (PRIORITY).
 • היכרות עם המגזר הציבורי / מוניציפאלי / ממשלתי.
 • היכרות עם תחום עבודות התשתיות או עבודות הנדסה אזרחיות.
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. -החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות.
לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר

בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון